Toestemmings formulier

Toestemmingsformulier

Ondertekende………………………………………….

Verklaart hierbij het volgende
 • De keuze om een piercing te laten aanbrengen heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.
 • Niet onder invloed ben van alcohol of drugs.
 • Dat ik geïnformeerd ben over de risico s die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van de piercing of piercings  zoals infecties , littekenvorming en andere beschadigen aan het lichaam .
 • Ik heb op dit moment geen verkleuringen , zwellingen ,bulten of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam en beschouw mezelf gezond om deze piercing of piercings te nemen.  Ik heb geen chirurgie of radiotherapie  (bestraling) ondergaan op de plaats die ik wil laten piercen en gebruik op dit moment geen antistollingsmiddelen.
 • Het word zwangere afgeraden om een piercing te laten aanbrengen in verband met verhoogde gevoeligheid voor infecties.
 • Ik vrijwaar de hierboven genoemde shop van alle  verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade die kon ontstaan als gevolg van het zetten van de piercings en oor  gaatjes en doe  afstand  van alle mogelijke claims tegen de genoemde shop / leverancier  en fabrikant.

 • Ik  lijd wel/ niet aan enige vorm van

 • Diabetes
 • Hemofilie
 • Immuunstoornis
 • Metaalovergevoeligheid
 • Hart en vaat ziekten

Het aanbrengen van een piercing wordt sterk afgeraden als een of meerdere keren van toepassing is

U krijgt van de piercer schriftelijke informatie mee  over de nazorg en de genezingstijden